Handelsbetingelser

Atlantik fiskerejser er benævnt som bureauet i det efterfølgende:

Lov om pakkerejser

Alle rejsearrangementer er underlagt "Lov om pakkerejser", der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Bureauet henviser i denne forbindelse til Bureauets katalog, prisliste, faktura, voucher, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt produktansvarsforsikring.

Afbestilling

Bureauets partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.

Afbrydelse af ophold

Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

Ansvar

Bureauets ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af bureauet benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Bureauet er medlem af Pakkerejseankenævnet og Rejsegarantifonden - reg.nr. 1462 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af bureauets betalingsstandsning/ konkurs. Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. Bureauets prisliste er gældende for 2013. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.

Bureauet gør opmærksom på, at der kan opstå uforudsete ændringer i lovgivning vedr. import eller eksport af trofæer. Skulle en ny lovgivning træde i kræft efter jagten har fundet sted - og dermed umuliggøre eksport/import af trofæer - vil der ikke kunne stilles krav mod bureauet.

Betalingsmuligheder

Nordea Bank Danmark A/S
Centrumpladsen 8
DK-5700 Svendborg
DKK-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 8474 909 663
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN: DK 6120008474909663

SEK-KONTO
KONTO NR. 6 41 13-4SEK
SWIFT KODE: NDEASESS
IBAN: SE7695000099603400641134

NOK-KONTO
KONTO NR. 6021 07 16451
SWIFT KODE: NDEANOKK
IBAN: NO5360210716451

USD-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 5036 071 631
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN: DK4220005036071631

EURO-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 5036 060 281
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN DK6920005036060281

RABOBank
REKNR. 1377.29.855
SWIFT KODE: RABONL2U
IBAN NL17RABO0137729855

Booking og betaling

Når rejsen bookes, skal depositum, 10% af rejsens pris, betales inden 10 dage, 2 betaling skal betales 30 dage efter at depositum er betalt - hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 60 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er bureauet i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra bureauet, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

På hver faktura vil der bliver opkrævet et gebyr på kr. 35 pr. person, som dækker EU ansvarsforsikring. En forsikring som træder i kraft ved f.eks. snestorm, som kan forhindre den rejsende i at komme ud at fiske eller forårsager en forsinkelse.

Copyright

Bureauet gør opmærksom på, at der er copyright på samtlige billeder og tekster i kataloger o.a. Billederne er ikke nødvendigvis brugt under de enkelte partnere og/eller lande.

Flybilletter

Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. Bureauet gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til bureauet. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr på ca. kr. 1.000. Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver bureauet et administrationsgebyr på kr. 500. Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.

Flyrejsen

Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb. Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab eller hos bureauets agent på destinationen.

Fiskerejseforsikring

Bureauet har, gennem et samarbejde med Europæiske ERV Rejseforsikring, udviklet bureauets specielle Fiskerejseforsikring. Denne forsikring kan kun tegnes hos bureauet og kan ikke sammenlignes med rejseforsikringer på markedet. Forsikringen er skræddersyet til fiskere. Med afbestillingsforsikringen er man dækket, hvis akut sygdom rammer dig, dine pårørende eller din rejseledsager før afrejsen. Men man er ligeledes dækket, hvis man afbestiller rejsen som følge af en mindre fysisk tilskadekomst, der vil ødelægge rejsens værdi for en fisker.
Under selve rejsen dækker bureauets fiskerejseforsikring mange væsentlige punkter, så som erstatningsrejse, sygeledsagelse, tilkaldelse, ansvar, bagage m.m. For flere detaljer, læs annoncen fra Europæiske ERV Rejseforsikring eller spørg efter vores forsikringsfolder. Hvis man under rejsen kommer ud for en akut situation, der vedrører rejseforsikringen, har Europæiske ERV døgnåbent på tlf. +45 70 10 90 30.
Den specielle afbestillingsforsikring på 4% af rejsens pris, som vi tilbyder i samarbejde med Europæiske ERV, udløser – i tilfælde af en forsikringsbetinget afbestilling – et tilgode bevis til en ny rejse med bureauet. Ønsker man i stedet at få pengene udbetalt, skal man tegne den normale afbestillingsforsikring på 6% af rejsens pris. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen eller senest ved betaling samtidig med depositum.

Generelt

Kunden skal altid huske at læse bureauets generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

Kontakt via hjælp-telefon

Bureauet træffes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation - nummeret udleveres sammen med afrejsepapirerne. Normal åbningstid er mandag til fredag kl. 8.30-17.00 på tlf. (+45) 62 20 25 40 eller (+45) 62 23 11 10 fredag dog 9.00-15.00.

Kreditkort

Betaling med Dankort er gebyrfrit.

Ved online betaling kan der betales med forskellige kredit korttyper – dog mod mindre gebyrer. Se aktuelle informationer på www.limpopo.dk

Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er det muligt mod et ændringsgebyr på min. kr. 500. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke evt. fly, område etc.. Det kræver dog, at bureauet er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Priser

Ved pakkepriser, hvor flypriser indgår, er disse flypriser baseret på laveste økonomiklasse pris. Der tages forhold for ledige pladser på denne prisklasse.

Prisregulering

I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder bureauet sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving. Er der f.eks. købt et arrangement til kr. 20.000, som er baseret på US$ kursen pr. 1/11 2015, hvor kursen var 677 og kursen er steget til 700 på indbetalingsdagen, vil der komme en prisstigning på ca. 3,39% på den del af rejsen, som afregnes i US$. I dette tilfælde kunne det være kr. 15.000, der skulle betales videre. Kursreguleringen vil da være 3,39% af kr. 15.000 = kr. 509.

Reklamation

Hvis man mod forventning oplever mangler på sin rejse, har man pligt til hurtigst muligt at informere bureauet om dem. Det skal man gøre, så bureauet har mulighed for at rette op på dem. Man skal reklamere til bureauets repræsentanter på stedet, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis repræsentanten ikke løser problemet, skal man straks kontakte bureauet på nødtelefon +45 30262540 (send ikke sms’er) eller på hovednummeret +45 62202540. Såfremt man ikke overholder disse retningslinjer, kan man  miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

Kørsel

I de arrangementer, hvor man kommer frem til rejsemålet i egen bil eller udlejningsbil, må man generelt regne med at benytte denne under opholdet i det omfang, der måtte være behov for det. Kørsel i egen bil eller udlejningsbil i området er på eget ansvar. Benyttes udlejers køretøj, må man være forberedt på at betale ekstra for kørsel. Eneste undtagelse er de rejser, hvor det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i prisen.

Vaccination

Bureauet råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning. Se også bureauets generelle informationer for den aktuelle destination.

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse

Såfremt en rejse af bureauet ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere bureauet om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis bureauet allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis bureauet ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen.

Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der minimum et ændringsgebyr på kr. 500 pr. ændring. Ikke alle arrangementer kan ændres. Hvis et arrangement afkortes vil det som udgangspunkt ikke resultere i en reducering i prisen. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Limpopo Travel A/S og Atlantik & Diana Fiskerejser – december 2017

Tilbud på fiskerejser

Gør som 100-vis af andre lystfiskere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv blandt de første til at få rejsetilbud og nyheder direkte i indbakken

  • Gode tilbud på fiskerejser
  • Praktiske tips, videoer, konkurrencer mm.
  • Ekslusive afbudsrejser