Praktiske informationer for Alaska 

Alaska:
Alaska er med sine 1.518.776 km2 over 30 gange større end Danmark, og langt den største af de Forenede Stater. Med 650.000 indbyggere er den også den tyndest befolkede med under 1 person pr. 3 km2. Hovedstaden hedder Juneau og ligger i det sydøstlige Alaska. Den største by er Anchorage med en befolkning på over 300.000.

På Kodiak Island bor der 15.400 mennesker, hvoraf 7.620 bor i Kodiak City.

En af Alaskas største attraktioner er dens rigdom på storvildt, og dette tiltrækker jægere fra hele verden. En meget stor del af Alaska ligger helt uberørt hen, og det er derfor ikke uden grund, at Alaska med sine store resourcer og landskabelige skønhed ofte kaldes "The Last Frontier".

Klima:
Der jages i tre sæsoner, forår, sommer og efterår.

Forår:
Temperaturen varierer mellem frost om natten og op til 10° om dagen. I begyndelsen af april skal man regne med sne selv nede i de lavereliggende områder, medens de højereliggende områder stadig har dyb sne. Helt til udgangen af april må man være forberedt på snebyger, men dog ikke sne i store mængder. Når man når ind i maj måned, er sneen dog blevet til regnbyger. Som helhed er forårsmånederne meget behagelige.

Sommer:
I juni og juli når temperaturen op på mellem 5° om natten og 25° om dagen. Regnmængden er også mindre i disse måneder.

Efterår:
August: - Her kan man regne med temperaturer på mellem frysepunktet om morgenen og op til et par og tyve grader om dagen på en rigtig god dag. Som helhed ligger temperaturen i august måned på mellem frysepunktet om natten op til 12° om dagen. Man må regne med nogen regn eller sne.

September-Oktober: - Temperaturen ligger på mellem frysepunktet om natten og op til 8° om dagen, og der kommer en del nedbør.

November: - Temperaturen ligger mellem -10° og frysepunktet. Man skal regne med nogen regn og sne.

Ankomst:
Vore jægere flyver til Anchorage, og efter den lange flyrejse, vil vi anbefale en overnatning i Anchorage. Vi er gerne behjælpelige med reservation af hotel.

Jagt-camp
Ved ankomsten bliver man hilst velkommen, man får anvist sit telt og møder sin guide, som vil gennemgå det medbragte udstyr og give gode råd om, hvad man behøver under jagten. Der vil også blive tid til at skyde sin riffel ind.

Main camp er en såkaldt wall tent camp, opvarmet med kakkelovn. Der er et hovedtelt hvor måltiderne indtages samt mindre sovetelte, hvor man indlogeres med 2-3 personer i hvert telt. Der er en kok i lejren og maden er god og rigelig med bl.a. friskbagt brød, godt kød m.m. Ophold i spike camps er mere primitivt, men også ganske komfortabelt.

Guiderne er erfarne jægere der kender vildmarken, og dermed har alle forudsætninger for at sikre den bedst mulige jagtlige oplevelse og det bedst mulige jagtresultat.

Valuta:
US dollars.

Indrejsebestemmelser:
Nye indrejsekrav pr. 12. januar 2009
Siden 12. januar 2009 har alle danske statsborgere skullet foretage en såkaldt ESTA-registrering på nettet senest 72 timer før indrejsen til USA.

Registreringen erstatter den grønne blanket, der tidligere blev udleveret på flyet. De nye indrejseregler gælder alle statsborgere i lande, som er omfattet af det såkaldte Visa Waiver Program - hvilket altså bl.a. gælder Danmark. Danskere, der allerede har et visa til USA, skal ikke udfylde den nye elektroniske formular. For at gøre processen nem, har amerikanerne været så venlige at lave forskellige sprogversioner af den nye formular. Derfor er fomularen på dansk, og den kan udfyldes på dansk - dog skal enkelte spørgsmål besvares på engelsk.

Når du har udfyldt og svaret på alle spørgsmål, indsender du formularen pr. e-mail. Du får så tildelt et ansøgnings-nummer, og i løbet af få sekunder kommer der svar på din ansøgning. I enkelte tilfælde kan der dog gå lidt længere, inden du får svar. Amerikanerne anbefaler selv, at man senest 72 timer før afrejse går ind på den nye hjemmeside og udfylder formularen. Når du har fået din forhåndsgodkendelse, er den gyldig i to år og kan således benyttes til indrejse i USA flere gange i den periode. Det kræver dog, at dit pas ikke udløber i perioden. Får du nyt pas, skal du ansøge igen.

Husk at udfylde formularen - og pas på plattenslagere
Informationerne i den nye onlineformular har du i øvrigt hele tiden skulle oplyse, når du ville rejse til USA. Tidligere afgav du blot informationen ved check-in i lufthavnen samt ombord på flyet til USA. Ved at få informationerne inden afrejse, slipper amerikanerne for at skulle sende folk hjem igen, som af den ene eller den anden grund ikke opfylder indrejse-betingelserne i USA. Der er altså ikke tale om, at du skal opgive flere oplysninger end hidtil. BEMÆRK: Det er ikke længere muligt at få dispensation til at rejse ind i USA, hvis du har glemt at søge om elektroniske forhåndsgodkendelse. Denne "smutvej" for de glemsomme forsvandt ved årskiftet 2009/2010. I dag får flyselskaberne en bøde af de amerikanske myndigheder på 3.000 dollars, hvis de flyver en passager til USA, der ikke har elektronisk godkendelse. Så du kommer ganske enkelt ikke ombord på flyet, hvis du ikke har den elektroniske forhåndsgodkendelse. Får du mod forventning ikke en elektronisk forhåndsgodkendelse - uanset årsagen - skal du søge visa, for at få lov til at rejse ind i USA. Det er dog meget sjældent at danske statsborgere ikke bliver godkendt. Folk som allerede har et gyldigt visa til USA, skal altså ikke forhåndsgodkendes, og kan som tidligere nævnt rejse til USA uden at udfylde den nye elektroniske formular. Se og udfyld den nye elektroniske formular (dansk version) på https://esta.cbp.dhs.gov/

Det er i øvrigt gratis at udfylde den nye elektroniske formular, der i fagsproget kaldes ESTA - Electronic System for Travel Authorization. Desværre har en række plattenslagere på nettet fundet ud af, at man kan narre penge fra folk, som tror at man skal betale for at udfylde formularen - fx ved at downloade guider til at udfylde formularen. Men alle disse informationer ligger allerede på dansk inde på den officielle side. Så pas på ikke at betale for den gratis formular.

Krav om maskinlæsbare pas
Alle gyldige danske pas er maskinlæsbare, hvorfor du ikke skal have dit pas fornyet i forbindelse med rejser til USA .
De amerikanske myndigheder stiller desuden krav om, at pas udstedt efter den 26. oktober 2006 skal være biometriske. Danske pas udstedt efter 1. august 2006 er biometriske.

Der kræves et rejsepas gældende i mindst 6 måneder efter hjemkomst. Såfremt man skal have et visum, skal man møde op på den amerikanske ambassade. Der skal bestilles tid på ambassaden til et personligt interview på forhånd, og der er ca. 14 dages ventetid samt yderligere efterbehandlingstid. Såfremt du tidligere har været i konflikt med straffeloven, tidligere er nægtet amerikansk visa eller såfremt du har andet statsborgerskab, bedes du venligst selv undersøge ved det nærmeste amerikanske konsulat, om andre formaliteter er påkrævet i dit tilfælde.

Ud- og indførsel af våben:
Våben skal ved udførsel fra Danmark klareres. Dette sker, ved at du henvender dig til toldvæsenet i Københavns lufthavn med dit EU-våbenpas samt toldformular, som vedlægges de sidste rejsepapirer.

I USA kræves det nu, at man har en våbenindførselstilladelse. Det tager 8-10 uger at få denne tilladelse. Vi sender derfor i god tid inden jagten en formular samt den amerikanske jagtlicens, som begge skal underskrives og returneres til DIANA, hvorefter vi vil ansøge om tilladelsen.

Når du rejser ind i USA med dit våben og ammunition, skal du vise våbentilladelsen og jagtlicensen til myndighederne sammen med dine andre våbenpapirer (EU-våbenpas, våbentilladelse og jagttegn).

Våben:
Man bør medbringe en riffel, som man føler sig fortrolig med. Det anbefales at benytte mindst 300 Winchester Mag., og man bør medbringe mindst 2 æsker ammunition pr. våben. Vildtet skydes normalt på en afstand af 50 - 200 m.

Trofæer:
Guiden flår det nedlagte vildt på stedet. Så snart trofæerne når frem til hovedlejren, bliver de renset, saltet og tørret. Trofæerne vil også her blive mærket med jægerens navn og adresse, hvorefter de vil blive fremsendt til et speditionsfirma i Anchorage, som så vil kontakte jægeren med hensyn til trofæernes videre skæbne. 

Licenser:
Man vil inden jagten modtage formularer vedrørende de forskellige licenser. Disse formularer skal udfyldes og returneres til DIANA, som vil sørge for at videresende dem til outfitteren og samtidig indbetale de nødvendige gebyrer. Ved at ordne alt papirarbejdet i god tid, undgår man at spilde kostbar tid, når man først er nået frem og kan derfor komme hurtigere på jagt. Alternativt kan det klares med outfitteren i Alaska.

Trofæimport:
I disse år foregår der en stadig stramning af reglerne for og formaliteterne ved trofæimport. Hele trofæområdet er blevet meget kompliceret. Vi vil derfor stærkt anbefale, at man i god tid inden afrejsen kontakter enten en konservator eller endnu bedre et speditionsfirma. Vi vil i den forbindelse pege på NTG-Trophy Logistics, Hammerholmen 47-49, 2650 Hvidovre, som efter vor opfattelse besidder den største ekspertise, når det drejer sig om trofæimport. Spørg efter Henrik Prebensen eller Bob Karlsen.

Overvægt:
For at undgå overvægt anbefaler vi, at du kun medbringer geværkuffert, køjesæk(duffelbag) og rygsæk. Tag ikke mere med, end der kan være i disse.

Kikkert:
Det anbefales at medbringe en handy kikkert, men undlad at tage en tung natkikkert med.

Drikkevarer:
Øl og stærke drikke forefindes ikke, og såfremt man ønsker at nyde øl og alkohol, anbefales det at gøre dette før eller efter jagten i Anchorage.

Drikkepenge:
Det er naturligvis op til den enkelte jæger at afgøre, hvad han eller hun ønsker at give i drikkepenge, men nedenfor giver vi et fingerpeg om, hvad der er "normalt", hvis man ellers har været tilfreds med ydelserne:

Kok, pakker, hjælper i campen samt guiden får normalt til deling ca. 10% af jagtens pris.

Det skal endnu engang præciseres, at dette tal kun er retningsgivende, og at spørgsmålet om drikkepenge altid er en frivillig sag.

Evt. misforståelser:
Skulle der under opholdet, mod forventning, opstå problemer af den ene eller anden karakter, som du ikke mener selv at kunne løse, kan du kontakte os i kontortiden (mandag-fredag kl. 8.30-17.00) på telefon +45 62 20 25 40 eller pr. fax +45 62 20 25 42. Det er for sent at rette evt. misforståelser eller fejl efter din hjemkomst. Derfor gør vi dig opmærksom på, at det er uhyre vigtigt, at du straks underretter os, hvis du løber ind i uløselige problemer. Kun i tilfælde, hvor vi har været underrettet, vil evt. klager blive behandlet.

Nødtelefon:
DIANA har oprettet en nødtelefon, hvor vore kunder uden for almindelig kontortid - i alle døgnets timer og på alle ugens 7 dage - altid kan komme i forbindelse med en kompetent Diana-medarbejder. Det skal understreges, at denne telefonlinje kun er beregnet til egentlige nødopkald, hvor det er en absolut nødvendighed at komme i forbindelse med enten DIANA eller en pårørende. Brug denne nødtelefon når absolut påkrævet, men undgå samtidig venligst misbrug! +45 30 26 25 40.

PAKKELISTE / BEKLÆDNING
Jagt i Nordamerika kan virkelig være en udfordring. Der kan være masser af floder der skal krydses og måske skal du over sneklædte tinder og gå gennem skov og våde enge. En del af charmen er det primitive lejrliv på naturens præmisser.

Beklædning
Som udgangspunkt kan du sagtens bruge dit danske jagttøj under forudsætning at det er med vændtæt membran af god kvalitet. Den altafgørende forskel på en dansk/Nordamerikansk elg- og bjørnejagt er om du har ordentlig inderlag med og ikke mindst mellemlag. Her er vores bedste anbefalinger til hvad du bør medbringe:

Sæt med membran
Et godt jagtsæt er Härkila Stealth jakke og Härkila Stealth bukser.
Det bedste valg efter vores mening er nyheden fra Norrøna: Dovre Dri3 jakke samt bukserne Dovre Dri3
Ikke mindst kan medbringes Sitka Downpour jakke og Sitka Downpout bukser - bukserne udmærker sig ved at have full-zip lynlås fra foden og hele vejen op til hoften - derved er de nemme at få på og der er mulighed for udluftning ved høj aktivitet.

Uldundertøj
Det er fuldstændig uundværligt med et godt sæt uldundertøj - Det uldundertøj kan, er at det ikke bliver kodlt, når det er fugtigt, så længe der ikke er vindkøling. Vi kan varmt anbefale uldundertøjet Aclima Hotwool, samt lange underbukser begge er varme med 260 gram/kvm. Søger du en meget aktiv løsning er uldundertøjet til høj aktivitet op ad bjerget Aclima Woolnet, samt lange underbukser som ligeledes kan bruges til yderligere isolering under andet uldundertøj.

På en hvilken som helst tur bør man også mebringe tre tynde uldundertrøjer. Aclima Lightwool t-shirt er en sikker vinder. De lugter ikke selv efter mange dages brug og de tørrer hurtigt. De er gode at sove i og ikke mindst er det godt at medbringe en ekstra t-shirt hver dag man begiver sig ud på jagt. Bliver man gennemblødt af sved kan man hurtigt skifte til en tør og derefter få varmen. Ofte går man lange afstande for derefter at sidde stille i timevis - der er det vigtigt at være tør og varm. Medbring uld t-shirt:-)

Strømper
Strømper. Härkila Ekspedition er super varme og kan med fordel medbringes. Inderstrømper. Optager fugt og giver ikke våde fødder. Härkila Coolmax Liner

Fleece eller dun til mellem- og ydrelag
Bliver man våd af sved og er nået toppen kan man skifte til tørt tøj og isolere varmen med en dunjakke. En dunjakke er varm og fylder minimalt i rygsækken da den kan foldes sammen til en lille kugle.

Dunjakke er vigtig!. Når man er kommet op på bjerget eller på en bakketop kan man være nød til at sidde stille i længere tid for at vente på at dyrene kommer frem eller rejser sig. Der er det en rigtig god ide at medbringe en dunjakke man kan tage på under sin jagtjakke – derved kan man sidde deroppe i timevis. Har man ikke en ekstra varm jakke med og man begynder at fryse kan man være nødsaget til at stoppe dagens jagt uden at komme til skud. Vi anbefaler Bergans Down Light jakke som kan foldes ind i sin egen lomme og fylder og vejer minimalt - ideel til at medbringe i dagstursrygsækken hver dag man drager ud i terrænet.

Hovedbeklædning og handsker
Handsker: Hvis der er -20-30 grader er disse kæmpe handsker uundværlige. Härkila Expedition. Er der "kun" -5-10 grader kan du nøjes med Norrøna Finnskogen handskerne.
Bestsellerne i B-wild er Sealskinz handskerne. De er vandtætte og sidder fortrinligt.

Hue/Balaclava/Halsedisse:
En god hue/cap: Sitka Incinerator Cap
Aclima vendbar Balaclava
Halsedisse: Sitka Neck Gaiter

Grundlæggende udstyr:

 • Støvler
 • Et par solide læderstøvler, som feks. Meindl Dovre Extreme GTX og Hanwag Brenner Wide GTX Støvler (dem kan du rejse i ud og hjem, så du holder vægten nede på din bagage. Skulle din bagage mod forventning ikke dukke op på destinationen har du trods dine vigtige støvler med dig) og eventuelt sko til når du er i campen. Fjællræven Gaiters er en god og løsning i det våde græs eller nyfaldne sne.
 • Gaiters/Gamacher
 • For ikke at få sne ned i støvlerne er det en rigtig god ide at medbringe Härkila Pro Hunter Gaiters eller  Fjällräven Gaiters.
 • Rygsæk
 • Du kan med fordel medbringe en duffelbag. Den er nem at håndtere hvis du skal med vandflyver eller du skal ud at ride. Seeland Jura Duffelbag. Alternativt kan du medbringe en stor rygsæk - vi anbefaler Fjällrävens Kajka 100 liter.
 • Hvis du vælger en vandrerygsæk, medbring en flight bag til rejsen ud til jagtområdet - derved er din rygsæk hele tiden beskyttet og spænderne hænger ikke fast i noget og bliver ikke ødelagt.
 • Medbring altid vandtætte opbevaingsposer - vælter din rygsæk ned i flod eller styrtregner det i dagevis, er det rart at vide at man med 100% sikkerhed har en tør sovepose og tørt tøj. Ortlieb Pacsack.
 • Dagstursrygsæk
 • Når det går løs anbefales en rygsæk hvor man kan bære sin riffel i, så den ikke hænger på skulderen og falder af i tide og utide, desuden har man altid hænderne fri og kan nemmere tage fra i det formodede svære terræn. Vi anbefaler Vorn Deer 42 liter eller Norrøna Finnskogen 40 liter. De lidt store riffelrygsække anbefales da det er en god ide at tage ekstra tøj med ud i terrænet, i tilfælde af at man skal være derude i længere tid hvor man skal sidde stille. En mindre riffelrygsæk kunne være Eberlestock Gunrunner. - ca. 25 liter.
 • En solid jagtrygsæk er meget vigtig - om morgenen når du drager ud i terrænet kan du pakke tasken med dit fotoudstyr, din håndkikkert, regntøj, varmt tøj, termokande og mad - derved kan du klare dig hele dag uden at fryse. Og husk at opbevar udstyret i en drybag/packsack inde i rygsækken.
 • Sovepose/Liggeunderlag
 • Sovepose, Liggeunderlag, Linerpose i silke eller fleece- disse inderposer giver 4-6 grader ekstra varme i soveposen hvis der bliver ekstra koldt kan denne rede din nattesøvn. Undersøg temperaturende i forhold til din sovepose. Soveposen er vigtig! Dunsoveposer er dyrere end fiber soveposer men fylder og vejer betydeligt mindre.
 • Must have: Air Core Pillow - så sover du fortrinligt og genoplader dine batterier
 • Jerven Fjellduken Original
 • En vindsæk som altid bør medbringes på denne type jagt. Den er til at kravle ind i hvis man pludselig bliver overrumblet af dårligt vejr eller hvis man kommer til at fryse oppe på en bakketop. Så kan man kravle ind i den og få varmen og sidde i læ og drikke sin the/kaffe/suppe. Dunjakken og denne norske opfindelse er vigtig at medbringe hver dag man går ud i terrænet.

De bedste til elg- og bjørnejagt og jagt i Nordamerika er: Fjellduken original - Fjellduken Mini Hunter - Fjellduken Hunter

Hvis du medbringer overstående er du godt på vej. Men har du ikke det rigtige med til dine hænder og hoved er det andet udstyr ligemeget - for så fryser du alligevel.

Toilettaske og toiletsager
Hurtigtørrende håndklæde er uundværligt, det fylder og vejer næsten ingen ting, og så kan det ikke blive jordslået. Cocoon Ultra light

Drikke kop/dunk/Camelbak
Lille foldekop - fylder og vejer intet, men er rar at have når der skal drikkes i pauserne undervejs eller nydes en god flaske rød. Medbring en Nalgene drikkedunk, så du hele tiden holder dig hydreret. Du kan fæstne den på siden af din rygsæk eller sætte den i en af sidelommerne, så den er nem at komme til. Vi kan varmt anbefale en vandblære, som er skabt til at ligge indvendigt i din rygsæk og med sin slange konstant giver dig mulighed for vand. Camelbak Antidote Reservoir

Pandelampe
At have en pandelampe kan være afgørende, hvis du ikke er kommet tilbage til din lejr inden mørket sænker sig. Også god til læsning før nattesøvnen - hvis du mod forventning ikke kan falde i søvn eller hvis du er sneet inde i et telt oppe på bjerget. Har du blot brug for en fin og billig lampe, så vælg Petzl Tikkana, men behøver du en pandelame med mere spark i, så er Petzl Tactikka RGB Camo det helt rigtige valg og anbefales især til ture ned ad bjerget i mørke hvor den giver ekstra lang lyskegle der kan få dig sikkert ned.

Oplader/ekstra batteri
Undervejs får du brug for opladning og strøm til din mobil, GPS eller tablet. Med Xtorm Universal Solar Charger 2, som er opladelig ved solenergi eller Power Bank 15.000 får du en smart og let løsning til din opladning. Undersøg på forhånd, hvor mange ma din enhed behøver for en opladning.

Peronlige ejendele
Personlige papirer, Toiletsager, Forsikring & rejsepapirer, kamera, batterier, First aid & medicin
Ekstraudstyr / Nice to have
Solbriller, Toilet papir, mad/snaks, 

Jagtgrej
Våbenkuffert, Riffel, Bundestykke, Magasin, Sigtekikkert, Håndkikkert, Afstandsmåler, Patroner, Jagtkniv, Værktøj og plejemiddel, Skydestok, Jagttegn, våbentilladelser og våbenpas

Med venlig hilsen
Limpopo Travel A/S & DIANA Hunting Tours

Tilbud på fiskerejser

Gør som 100-vis af andre lystfiskere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv blandt de første til at få rejsetilbud og nyheder direkte i indbakken

 • Gode tilbud på fiskerejser
 • Praktiske tips, videoer, konkurrencer mm.
 • Ekslusive afbudsrejser