Praktiske informationer for Sverige

Svensk jagttegn:
Alle som går på jagt i Sverige skal indløse svensk jagttegn (dette kan vi ordne for jer). Jagttegnet er gældende et år. Jagttegnet skal man altid have på sig under jagten, og man skal på forlangende af politi eller jagtleder kunne forevise dette. På grund af de særdeles komplicerede bestemmelser imellem de forskellige amter, kan leje-våben ikke stilles til rådighed. Mange revirer forlanger desuden, at jagtgæster aflægger prøveskydning alene af den grund, at sigtekikkerten kan have fået et stød under transporten, således at indstillingen er blevet forskubbet.

Ved jagt på rå-, elg-, kron-, då og fuglevildt gælder følgende bestemmelser:

 • Kun ekspanderende ammunition er tilladt.
 • Halvautomatiske rifler plomberes, således at den maksimale kapacitet er 2 skud.
 • Haglbøsser må kun have 2-skuds kapacitet.
 • Kal. 12, 16 og 20 er tilladt/no. 2 (3,5 m/m) er største tilladte haglstørrelse.
 • Transport af våben i Sverige bør i bil finde sted i våbenkuffert, foderal eller lignende og kun i afladt stand.
 • I perioden 16. august til 30. september må bukkene kun skydes med riffel - efter september må alt råvildt jages - både med kugle og hagl (kaliber 12, 16 og 20).
 • Mindste kaliber til råvildt er kal. .222 med en kuglevægt på mindst 3,2 gram og en anslagsenergi på 100 meters afstand på mindst 800 joule.
 • Både stål og blyhagl må anvendes. Undtaget er blyhagl i vådområder.
 • Det er tilladt at udøve jagten 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Jagten drives både som pürsch og som anstandsjagt (fra hochsitz eller fra et velegnet oversigtspunkt). Ved jagt på fuglevildt under mørkets frembrud skal der være hund tilstede til markering af vildtet.
 • Indtagelse af alkohol under jagt er ifølge svensk jagtlovgivning strengt forbudt.
 • Enhver form for jagt fra bil er forbudt og overtrædelse medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Hvis nogen skulle forsynde sig mod dette, medfører det bortvisning fra godset.

Kødværdi:
Det nedlagte vildt tilfalder normalt jagtherren eller jagtlaget.

Ud- og indførsel af våben:
Det er blevet lidt lettere for væres jægere, som skal på jagt i Sverige. Man behøver nu ikke at skulle stoppe i tolden for at få stemplet og deklareret sine våben, dette kan nu gøres hjemme fra computeren. Vi har lavet følgende guidning til udfyldelse af dokumentet.
Gå ind på "Danmarks jægerforbund" hjemmeside på www.jaegerforbundet.dk
Til venstre på menu panelet klikkes der på "Links"
Ny side:
Klik nederst på menuen i venstre side på "Diverse link"
Ny side:
Menu listen står med blå skrift, klik på den 8 nederste "Elektronisk våbenerklæring til jagt i Sverige"
Ny side:
Klik på den øverste box med teksten ”Skabe ny skydevåbenerklæring”
Siden udfyldes:
Du skal bruge flg:
* EU våbenpas nummer
* Køretøjets reg. nr
* Inf. på din riffel

Efter udfyldelse får du et ID - nummer, dette printes ud og medbringes og vises ved evt. tilbageholdelse i den svenske told, eller hvis man bliver stoppet af det svenske politi under transport.
Husk udmeldelse af dit våben ved hjemkomst, dette gøres også nemt på computeren, - og skal ske senest 10 dage efter hjemkomst.
Man selvfølgelig også stadigvæk henvende sig hos toldmyndighederne og fremvise EU-våbenpas. Dette gælder både ved ud- og indrejse. Danske statsborgere kan fremover frit rejse ind og ud af Sverige med våben, blot de fremviser gyldig dansk våbentilladelse, jagttegn og EU-våbenpas. Bemærk at hvis De ønsker at indføre haglbøssen, skal denne indføres i våbenpasset, da myndighederne kræver en officiel tilladelse for det pågældende våben.

Husk: Tag altid våben, ammunition, jagttegn og våbentilladelse med hen til toldmyndighederne med det samme. Dette vil spare Dem for en masse besværligheder samt tid.

I Sverige dækker den offentlige rejsesygesikring således kun lægebehandling og ikke hjemtransport. Dog er merudgifter til hjemtransport i Sverige dækket af særlige nordiske regler, og vi vil derfor stærkt tilråde, at man tegner vor rejseforsikring. 

Alkohol:
I Sverige er der en promillegrænse på 0, og det gælder også under jagten. De fleste revirer ser igennem fingrene med en enkelt genstand under parolen, men ellers tillader ingen revirer nogen form for alkoholindtagelse før efter jagten.

Indførsel af hund til Sverige
Det er en forholdsvis omfattende procedure, man skal igennem, såfremt man ønsker at medbringe sin hund, når man rejser til Sverige. Hunden skal have opholdt sig i EU/EFTA området i mindst 6 mdr. før indførsel i Sverige. Der skal søges om indførselstilladelse hos veterinærmyndighederne i Sverige - pris ca. SEK 400,-, som medsendes ansøgningen. Blanket fåes ved henvendelse til Jordbruksverket i Sverige. Ansøgningen behandles først, når de svenske myndigheder har modt. gebyr. Behandlingstid for ansøgning kan være op til 2 mdr.

Adresse:
Jordbruksverket
Smittskyddsenheten
S - 551 82 Jönköping
Tlf. 0046 36 15 50 00
Fax: 0046 36 15 08 18
Girokonto: 955799-2

 • Der kræves rabiesvaccination (tidligst ved 3-mdr.-alderen). Må ikke være foretaget mere end 12 mdr. + 45 dage før indrejse.
 • Blodprøve til kontrol af rabiesantistofniveau minimum 120 dage efter rabiesvaccination. Der kræves ingen blodprøve efter revaccination mod rabies, hvis hunden har opnået godkendt antistofniveau mindst 4 mdr. (120 dage) efter første rabiesvaccination, og dyret derefter revaccineres med højst 365 + 45 dage mellem hver vaccination mod rabies. Blodprøven skal undersøges på et af de svenske myndigheder godkendt laboratorium. N.B. Hvis der går mere end 365 + 45 dage imellem rabiesvaccinationerne, skal der udtages en ny blodprøve mindst 120 dage efter SENESTE abiesvaccination.
 • Ved gentagne prøver for rabiesantistofniveau kan blodprøven tages minimum 30 dage efter vaccinationen.
 • Vaccination mod Leptospirose mindst 30 dage og højst 12 måneder + 45 dage før indrejsen.
 • Vaccination mod hundesyge mindst 30 dage og højst 24 måneder + 45 dage før indrejse.
 • Behandling mod bændelorm (Droncit) indenfor 10 dage før indførsel, såfremt dyret har været udenfor Norden indenfor de sidste 12 måneder.
 • Identitetsmærkning med tatovering eller microchips. (Ejeren skal selv undersøge, om der forefindes scanner på det toldsted, der benyttes. Enkelte svenske toldsteder kan aflæse microchips af mærket INDEXEL eller DATA MARS).
 • Sundhedsundersøgelse af den praktiserende dyrlæge højst 10 dage før indrejse.
 • Svenske attester skal underskrives af en autoriseret dyrlæge før indførsel. Til brug for dette skal samtlige vaccinationspapirer og blodprøvesvar (ved revaccination tillige dokumentation for de/den foregående vaccination(er) og blodprøve) forelægges dyrlægen. De svenske attester, vaccinationsoversigt og sundhedsattest (friskintyg) rekvireres af dyreejeren fra Jordbruksverket, og de første sæt tilsendes sammen med indførselstilladelsen.

Evt. misforståelser/nødtelefon
Skulle der under opholdet, mod forventning, opstå misforståelser: problemer af den ene eller anden karakter, som du ikke mener selv at kunne løse, kan vi kontaktes i kontortiden (mandag-torsdag 8.30-17.00 og fredag kl. 09.00-17.00) pr. tlf. (+45) 62 20 25 40 el. fax. (+45) 62 20 25 42, eller på mobil nr. (+45) 30 26 25 40, som er åben 24 timer i døgnet. Vor mobiltelefon er beregnet til nødsituationer, hvorfor vi beder om, at den kun bruges i en sådan, så dem der skulle have brug for hjælp også kan få det. Det er for sent at rette evt. misforståelser eller fejl efter hjemkomsten. Derfor gør vi opmærksom på, at det er uhyre vigtigt, straks at underrette os, hvis der opstår uløselige problemer. Kun i tilfælde, hvor vi har været underrettet, vil en sådan klage blive behandlet.

Vi håber, at ovenstående giver dig svar på alle de spørgsmål, du naturligt har før afrejsen. Skulle du have ubesvarede spørgsmål, må du ikke tøve med at kontakte os - vort arbejde er i første række at betjene dig. Vi er naturligvis medlem af Danmarks rejsebureauforening, rejsegarantifonden og pakkerejse-ankenævnet.

Med venlig hilsen - LIMPOPO TRAVEL A/S / DIANA

Tilbud på fiskerejser

Gør som 100-vis af andre lystfiskere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv blandt de første til at få rejsetilbud og nyheder direkte i indbakken

 • Gode tilbud på fiskerejser
 • Praktiske tips, videoer, konkurrencer mm.
 • Ekslusive afbudsrejser